Dagelijks beheer

Het beheer, onderhoud en verzorging van de Buurttuin is in handen van hovenier/ecoloog Henk. Hij adviseert de moestuinbakgebruikers, organiseert op verzoek rondleidingen en ondersteunt evenementen.

Beheerder Rolina richt zich mede op vormgeving en inrichting van de Buurttuin. Zij is eveneens verantwoordelijk voor het in gebruik geven en beheren van alle zaken van de moestuinbakken. Rolina organiseert activiteiten in de Buurttuin.

Wij gaan de Buurttuin mooier maken

Buurttuin Poelenburg heeft onderhoud nodig. Zeker zijn in de herfst en winter best wel wat klussen te doen. Zo is het normale onderhoud al veel werk. Ook verschillende projecten vragen aandacht en energie. Wij willen de Buurttuin mooier maken. Helpt u mee?

We zoeken vrijwilligers voor verschillende klussen en klusjes; bladeren harken, planten verplaatsen, moestuinbakken leeghalen en aanharken. Een klein deel van de Buurttuin is wat verwilderd. Op dit stukje grond zullen brandnetels en andere planten weggehaald moeten worden, de grond gevlakt en aangeharkt worden. Een hekwerk moet nog verplaatst worden.

Wilt u ons helpen? Dat zal fijn zijn. Binnenkort plaatsen we datums van meewerk-dagen. Op die dagen kunt u een uurtje of langer mee helpen de Buurttuin te verfraaien. Doet u ook mee?

‘Zaanse Cultuur Tempels’ 9 en 10 november 2019

In dit weekend kunnen inwoners van en bezoekers aan de Zaanstreek een bezoek brengen aan verschillende culturele instellingen die, naast hun reguliere aanbod, ook een extra of gratis activiteit aanbieden.

Buurttuin Poelenburg ‘De groene oase’ zal samen met ZPINK en PLBdoet een happening organiseren in de buurttuin, op Poelenburg 56 C. Tussen 11 en 16 uur op zaterdag 9 november a.s. zullen er rondleidingen gegeven worden op de tuin, zijn er verkwikkende erwtensoep en pannenkoeken, tegen een kleine bijdrage bij een verwarmend vuurtje. De entree is gratis.

Ons motto, onbekend maakt onbemind, zal door middel van ontmoeting en verhalen luister worden bijgezet en daarbij hopen we veel Zaankanters te ontmoeten en een indruk te geven van een unieke buurttuin in Poelenburg. 

Burendag / De Kunstroute 28-9-2019

De drie-jaarlijkse kunstroute midden in Poelenburg wordt gehouden op zaterdag 28 september a.s. Zie, kijk, luister en doe mee met de leuke interactieve kunstroute. Van 12.00 tot 17.00 is er op vijftien verschillende plekken wat te zien, te doen of te horen. Workshops breien, yoga, verhalen, houtsnijden, schilderijen en foto’s zijn nog maar een paar voorbeelden.

De aftrap van de kunstroute zal om 12.00 uur zijn in het Erasmushuis met een optreden van Wereldvrouwen (zingen samen). Verder die dag zullen op verschillende plaatsen een keur van activiteiten zijn. Uiteraard is ook op de Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ voldoende te zien en te doen onder leiding van Stephanie.

Feestelijke opening Buurttuin Poelenburg!

Zaterdag 14 september 2019 , 15.30-17.30 uur

Op zaterdag 14 september 2019 is de feestelijke opening van Buurttuin Poelenburg  ‘De Groene Oase. Van 15.30 tot 17.30 uur zijn alle inwoners van Poelenburg & Peldersveld van harte welkom voor een drankje en hapje in de vernieuwde buurttuin aan de Poelenburg 56-C (naast eethuis Melis Pide).

De buurttuin ligt al enkele jaren aan de weg Poelenburg in Zaandam. In 2019 is de buurttuin een zelfstandige stichting geworden, met nieuwe bestuursleden. Dit wil de stichting graag vieren met de buurtbewoners.

Stichting Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ wil op een duurzame, biologische en circulaire wijze een buurttuin met pluktuin en voedselbos bieden aan de inwoners van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Vanuit de gedachte “onbekend maakt onbemind” wil de buurttuin als bruggenbouwer juist ontmoeting tussen bewoners stimuleren, om de leefbaarheid en sociale veiligheid in de wijken te bevorderen.

De Groene Oase is een unieke groene ontmoetingsplek, waar buurtbewoners d.m.v. natuurbeleving, diverse activiteiten, educatie en vrijwilligerswerk met elkaar in aanraking komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Ton van den Berg, via 06 2266 6478 of via info@buurttuinpoelenburg.nl.

Aansluitend op de opening vindt in de Buurttuin ‘Dichter bij Poelenburg 2019’ plaats: een poëzieavond waarop dichters en vertellers een podium vinden voor hun woordkunst, in een natuurlijke, mooie omgeving, met muziek. Doel is om buurtbewoners in contact te brengen met woordkunst en met elkaar. Dichter bij Poelenburg 2019′: zaterdag 14 september 2019, van 17.30 tot 21.00 uur.

Een heel jaar je eigen moestuinbak

Daar zit je dan, een prima flat of appartement in een prima buurt. Toch mis je wat. Je wilt wat groenten verbouwen, wat in de aarde rommelen of gewoon lekker bezig zijn met planten. Het balkon heeft te weinig ruimte om leuk aan de gang te zijn.

(foto)

Gelukkig heeft Poelenburg een Buurttuin. Weliswaar wat verscholen, maar wel een Buurttuin met veel mogelijkheden. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ heeft naast de siertuin en het fruitbomengedeelte ook een twintigtal moestuinbakken van 6 m2. Buurtbewoners kunnen per gezin één bak ‘huren’ voor een jaar.

Je bent vrij om te verbouwen wat je wilt aan groentegewassen. Natuurlijk zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Die regels krijg je zodra je een bak in gebruik gaat nemen. De gebruikerskosten bedragen € 35,– voor een heel jaar. Voor dat geld heeft u een moestuinbak met gezonde aarde en als u wilt kunt u vragen stellen aan de beheerder. Elk jaar worden de bakken aangevuld met goede aarde.

Uiteraard zorg je zelf voor de bak; water geven, de omtrek van de bak onkruidvrij houden en in december de bak weer ‘schoon’ opleveren zodat de volgende gebruiker met een schone bak kan beginnen. Natuurlijk is het mogelijk de moestuinbak nóg een jaar te gebruiken. Dan moet je voor het nieuwe jaar weer de gebruikersvergoeding van € 35,– betalen. Een ‘moestuinbakjaar’ loopt van maart tot februari het volgende jaar.

Wil je meer informatie of een moestuinbak bespreken voor het komende jaar? De beheerder zal je graag verder informeren: beheerder@buurttuinpoelenburg.nl

Dieren in de Buurttuin

Dat er veel, heel veel (bijzondere) planten in de Buurttuin staan is wel duidelijk. Daar is het ook een tuin voor. Dat er veel dieren en diertjes te vinden zijn is voor veel mensen niet zo bekend. Overdag zijn wel vogels te zien, maar het echte dierenleven is wat later in de avond en vroeg in de ochtend, als de wereld waker wordt.

Regelmatig zijn de beheerders Henk en Rolina vroeg, erg vroeg in de Buurttuin. Om dieren te spotten en te tellen. Af en toe ontdekken ze ‘nieuwe’ dieren die de Buurttuin bezoeken. Veel zijn inmiddels vaste bezoekers geworden en het breidt zich nog steeds uit.

In 2017 is begonnen met het aanleggen van takkenwallen. Van snoeihout werden ‘muurtjes’ gebouwd langs de bebossing aan het water. Nadat er eerst vogels als vinken en mezen hun plaats innamen in en rond de takkenwallen, zijn inmiddels ook de eerste egels gezien. Egels hebben ruimte nodig. Zij lopen ‘s nachts zo’n kilometer of twee om aan hun voedsel te komen. Vanuit de Buurttuin hebben ze bijna de bebossing langs de hele Watering tot hun beschikking. Het gaat goed komen met de egels.

Een opsomming van de dieren die gezien zijn; Pimpelmezen; Zwarte mezen; Koolmezen; Roodborstjes; Bonte Spechten; Merels; Lijsters; Spreeuwen; Uilen; Vinken; kikkers; Salamanders; Padden.; Egels; Vlinders, Hommels en wilde bijen.

14 september 2019 Dichter bij Poelenburg

In Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ Poelenburg 56C, Zaandam wordt weer een nieuwe editie ‘Dichter bij Poelenburg’ georganiseerd. Een heerlijke avond met dichters, verhalenvertellers en muziek. We zullen deze avond worden meegenomen in een reis vol gedichten en verhalen in diverse stijlen en diverse thema’s al dan niet begeleid met muziek. Uiteraard is er ook gedacht aan een hapje en een drankje (tegen een kleine vergoeding). Tijd van aanvang wordt nog vermeld

De Buurttuin door buurtbewoners

Als een verborgen schat ligt in Zaandam buurttuin De Groene Oase Poelenburg, een creatie van bewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post. Was de tuin eerst hun manier om ook een leven buiten hun flat te hebben, inmiddels hebben ook andere Poelenburgers de weg er naartoe gevonden. ‘Dit is de beste plek om iets voor anderen te betekenen. Ook vrouwen die altijd binnen zaten, komen op de tuin.’

Door Mandy Pijl

Ingeklemd tussen de straat Poelenburg en de Watering, ter hoogte van eethuis Melis Pide ligt sinds dit jaar (2016) een tuin verscholen. Een pad van houtsnippers slingert langs onder meer jonge hortensia’s, wilde geraniums en vijvers naar moestuinbakken en stenen banken om een pleintje. Het is het resultaat van hard werken, vaak wel meer dan dertig uur per week, door wijkbewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post.

Bron: https://www.dezaanseverhalen.nl/tuin-bewijst-mooie-dingen-in-poelenburg-zijn-mogelijk/

28 september 2019 Burendag én Kunstroute

Tijdens Burendag zaterdag 28 september gaat de Poelenburg Kunstroute in de herhaling. Van 12.00 tot 17.00 is er op veertien verschillende plekken wat te zien, te doen of te horen. Workshops breien, yoga, verhalen, houtsnijden, schilderijen en foto’s zijn nog maar een paar voorbeelden. Infopunten zijn te vinden in de buurtcentra De Poelenburcht en Lobelia, op de Stadsboerderij Darwinpark en in de buurttuin De Groene Oase.  Tijdens Burendag zaterdag 28 september gaat de Poelenburg Kunstroute in de herhaling. Van 12.00 tot 17.00 is er op veertien verschillende plekken wat te zien, te doen of te horen. Workshops breien, yoga, verhalen, houtsnijden, schilderijen en foto’s zijn nog maar een paar voorbeelden. Infopunten zijn te vinden in de buurtcentra De Poelenburcht en Lobelia, op de Stadsboerderij Darwinpark en in de buurttuin De Groene Oase.