Wij gaan de Buurttuin mooier maken

Buurttuin Poelenburg heeft onderhoud nodig. Zeker zijn in de herfst en winter best wel wat klussen te doen. Zo is het normale onderhoud al veel werk. Ook verschillende projecten vragen aandacht en energie. Wij willen de Buurttuin mooier maken. Helpt u mee?

We zoeken vrijwilligers voor verschillende klussen en klusjes; bladeren harken, planten verplaatsen, moestuinbakken leeghalen en aanharken. Een klein deel van de Buurttuin is wat verwilderd. Op dit stukje grond zullen brandnetels en andere planten weggehaald moeten worden, de grond gevlakt en aangeharkt worden. Een hekwerk moet nog verplaatst worden.

Wilt u ons helpen? Dat zal fijn zijn. Binnenkort plaatsen we datums van meewerk-dagen. Op die dagen kunt u een uurtje of langer mee helpen de Buurttuin te verfraaien. Doet u ook mee?

Een heel jaar je eigen moestuinbak

Daar zit je dan, een prima flat of appartement in een prima buurt. Toch mis je wat. Je wilt wat groenten verbouwen, wat in de aarde rommelen of gewoon lekker bezig zijn met planten. Het balkon heeft te weinig ruimte om leuk aan de gang te zijn.

(foto)

Gelukkig heeft Poelenburg een Buurttuin. Weliswaar wat verscholen, maar wel een Buurttuin met veel mogelijkheden. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ heeft naast de siertuin en het fruitbomengedeelte ook een twintigtal moestuinbakken van 6 m2. Buurtbewoners kunnen per gezin één bak ‘huren’ voor een jaar.

Je bent vrij om te verbouwen wat je wilt aan groentegewassen. Natuurlijk zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Die regels krijg je zodra je een bak in gebruik gaat nemen. De gebruikerskosten bedragen € 35,– voor een heel jaar. Voor dat geld heeft u een moestuinbak met gezonde aarde en als u wilt kunt u vragen stellen aan de beheerder. Elk jaar worden de bakken aangevuld met goede aarde.

Uiteraard zorg je zelf voor de bak; water geven, de omtrek van de bak onkruidvrij houden en in december de bak weer ‘schoon’ opleveren zodat de volgende gebruiker met een schone bak kan beginnen. Natuurlijk is het mogelijk de moestuinbak nóg een jaar te gebruiken. Dan moet je voor het nieuwe jaar weer de gebruikersvergoeding van € 35,– betalen. Een ‘moestuinbakjaar’ loopt van maart tot februari het volgende jaar.

Wil je meer informatie of een moestuinbak bespreken voor het komende jaar? De beheerder zal je graag verder informeren: beheerder@buurttuinpoelenburg.nl

Dieren in de Buurttuin

Dat er veel, heel veel (bijzondere) planten in de Buurttuin staan is wel duidelijk. Daar is het ook een tuin voor. Dat er veel dieren en diertjes te vinden zijn is voor veel mensen niet zo bekend. Overdag zijn wel vogels te zien, maar het echte dierenleven is wat later in de avond en vroeg in de ochtend, als de wereld waker wordt.

Regelmatig zijn de beheerders Henk en Rolina vroeg, erg vroeg in de Buurttuin. Om dieren te spotten en te tellen. Af en toe ontdekken ze ‘nieuwe’ dieren die de Buurttuin bezoeken. Veel zijn inmiddels vaste bezoekers geworden en het breidt zich nog steeds uit.

In 2017 is begonnen met het aanleggen van takkenwallen. Van snoeihout werden ‘muurtjes’ gebouwd langs de bebossing aan het water. Nadat er eerst vogels als vinken en mezen hun plaats innamen in en rond de takkenwallen, zijn inmiddels ook de eerste egels gezien. Egels hebben ruimte nodig. Zij lopen ‘s nachts zo’n kilometer of twee om aan hun voedsel te komen. Vanuit de Buurttuin hebben ze bijna de bebossing langs de hele Watering tot hun beschikking. Het gaat goed komen met de egels.

Een opsomming van de dieren die gezien zijn; Pimpelmezen; Zwarte mezen; Koolmezen; Roodborstjes; Bonte Spechten; Merels; Lijsters; Spreeuwen; Uilen; Vinken; kikkers; Salamanders; Padden.; Egels; Vlinders, Hommels en wilde bijen.

De Buurttuin door buurtbewoners

Als een verborgen schat ligt in Zaandam buurttuin De Groene Oase Poelenburg, een creatie van bewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post. Was de tuin eerst hun manier om ook een leven buiten hun flat te hebben, inmiddels hebben ook andere Poelenburgers de weg er naartoe gevonden. ‘Dit is de beste plek om iets voor anderen te betekenen. Ook vrouwen die altijd binnen zaten, komen op de tuin.’

Door Mandy Pijl

Ingeklemd tussen de straat Poelenburg en de Watering, ter hoogte van eethuis Melis Pide ligt sinds dit jaar (2016) een tuin verscholen. Een pad van houtsnippers slingert langs onder meer jonge hortensia’s, wilde geraniums en vijvers naar moestuinbakken en stenen banken om een pleintje. Het is het resultaat van hard werken, vaak wel meer dan dertig uur per week, door wijkbewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post.

Bron: https://www.dezaanseverhalen.nl/tuin-bewijst-mooie-dingen-in-poelenburg-zijn-mogelijk/

Het ontstaan van de Buurttuin

Een groep bewoners in de wijk Poelenburg nam het initiatief om een geheel ecologische buurttuin aan te leggen. Door en voor bewoners. In 2014 startte de voorbereiding en in 2015 werd de eerste versie aangelegd. Een jaar later verhuisde de tuin naar Poelenburg 56-C . Per 13 februari 2019 is de buurttuin een zelfstandige stichting geworden, met nieuwe bestuursleden.


Bewoners kunnen hier voor een seizoen tegen een kleine vergoeding en een tegenprestatie een moestuinbak gebruiken. De tegenprestatie bestaat uit het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin. In 2016 won de tuin de ‘Roel de Wit aanmoedigingsprijs’. Deze prijs is vernoemd naar de voormalige commissaris der koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. De prijs is bedoeld voor het toegankelijk en bereikbaar maken van groen, natuur, water en recreatie voor een breed publiek, mensen met een beperkt inkomen en kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken. Het winnen van deze aanmoedigingsprijs was een groot compliment en een stimulans om in deze richting door te gaan!