Dagelijks beheer

Het beheer, onderhoud en verzorging van de Buurttuin is in handen van hovenier/ecoloog Henk. Hij adviseert de moestuinbakgebruikers, organiseert op verzoek rondleidingen en ondersteunt evenementen.

Beheerder Rolina richt zich mede op vormgeving en inrichting van de Buurttuin. Zij is eveneens verantwoordelijk voor het in gebruik geven en beheren van alle zaken van de moestuinbakken. Rolina organiseert activiteiten in de Buurttuin.

Organisatie en bestuur

Stichting Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’
Bezoekadres: Poelenburg 56C
Contact: info@buurttuinpoelenburg.nl
KvK: 73999571
Bank: Triodosbank: NL95TRIO 0379 7392 32 tnv Stichting Buurttuin Poelenburg

Het bestuur bestaat uit vijf personen:
voorzitter: T. van den Berg (e-mail: voorzitter@buurttuinpoelenburg.nl)
secretaris: B. Groenland (e-mail: secretaris@buurttuinpoelenburg.nl)
penningmeester: N. Degerlier (e-mail: penningmeester@buurttuinpoelenburg.nl)
bestuurslid: H. Polat (e-mail: husnu@buurttuinpoelenburg.nl)
bestuurslid: vacature

Het dagelijks beheer is in handen van Henk