Moestuinbak gebruiken? Dit zijn de regels

Op de Buurttuin treft u twintig moestuinbakken aan. Buurtbewoners kunnen een jaar lang een moestuinbak gebruiken. U kunt uw eigen groenten en gewassen kweken. In overleg met de beheerder kunt u een bak uitkiezen, maar op = op!

Voordat u met uw moestuinbak aan de slag kunt dient u een contract getekend te hebben én het bedrag van € 35,–.Zodra uw betaling ontvangen is, kunt u beginnen met uw moestuinbak. Hier onder vindt u de tekst van het contract.

  1. De gebruiksovereenkomst loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. De gebruiksovereenkomst wordt automatisch beëindigd, tenzij u voor 1 februari 2021 de beheerders (schriftelijk) bericht het gebruiksoverkomst te willen voortzetten..
  2. De verschuldigde gebruikerskosten wordt jaarlijks vastgesteld. Tenzij anders bepaald, moeten de kosten zijn voldaan € 35,–.
  3. Bij nalatigheid van u in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen een maand nadat de betalingsverplichting ontstond zal de gebruiksovereenkomst met directe ingang worden beëindigd.
  4. De moestuinbak dient binnen een maand na ondertekening van deze gebruiksovereenkomst in gebruik te worden genomen.
  5. De beheerder van de Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ kan, met inachtneming van een kalendermaand, de gebruiksovereenkomst beëindigen als u in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de huisregels en dit contract. Restitutie van het door u betaalde bedrag is niet mogelijk.
  6. U dient aan het eind van het seizoen, maar uiterlijk 20 februari de moestuinbak ‘schoon’ opleveren. Dat wil zeggen alle planten en materialen dient u te verwijderen. U ontvangt dan het statiegeld retour. Is uw moestuinbak niet schoon opgeleverd dan ontvangt u uw statiegeld niet terug.
  7. Het gebruik van de moestuinbak is niet overdraagbaar aan derden. Op het moment dat u de moestuinbak niet meer gebruikt resp. niet onderhoudt, wordt de gebruiksovereenkomst beëindigd. De betreffende moestuinbak zal op dat moment in gebruik genomen kunnen worden door een door de beheerders aangewezen persoon.
  8. U verklaart te allen tijden de aanwijzingen van de beheerders op te volgen.
  9. U heeft een WA verzekering teneinde gedupeerden schadeloos te kunnen stellen bij het veroorzaken van schade of letsel. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen en u handelt hierbij voor eigen risico.
  10. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’, het bestuur, de beheerders, vrijwilligers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ongevallen veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik van gereedschappen, schade door vandalisme of diefstal en/of schade veroorzaakt door enigerlei (andere) oorzaak

We zijn een Voedselbank voor Bijen

Zaaien voor de bij: hard nodig
Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Hoog tijd dus om onze kleine vrienden te helpen!

Een van de dingen die jij kunt doen, is bloemen zaaien die vol zitten met voedsel voor bijen. Biologische bloemen welteverstaan, want bestrijdingsmiddelen zijn ontzettend schadelijk – ook voor levensbelangrijke insecten.

22 april is Nationale Zaaidag voor de bij
Benieuwd wanneer je moet zaaien? Doe het op 22 april! Deze dag is de Nationale Zaaidag, die in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en imker Pim Lemmers. De afgelopen jaren gingen al duizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een heleboel voedselrijke bloemen op, én het creëert buzzz waardoor steeds meer mensen weten dat we beter met onze bijen om moeten gaan.

Voedselbank voor Bijen: een afhaalpunt voor zaden in jouw buurt
The Pollinators organiseren in aanloop naar de Nationale Zaaidag een grote zaad-uitdeel-actie. Er zijn ruim 1.000 Voedselbanken voor Bijen verdeeld over heel Nederland.

Naar de site van Nudge

(bericht overgenomen van The Pollinators)

Zachte winter – harde wind

We noemen het winter omdat we dit jaargetij nu eenmaal winter noemen. Gezien het weer zijn we vanaf oktober 2019 in een natte periode beland. En die duurt maar voort. Zo’n dertig jaar geleden las ik de voorspelling dat West Europa af gaat op een drie seizoenen jaar. Drie jaargetijden in plaats van vier. De winter is verworden tot een nat winderig seizoen. De herfst gaat over in de lente. Weg sneeuw en vrieskou. (in mijn tijd vond men -5 graden aan de frisse kant. Nu wordt +5 al koud genoemd)

Regen, veel regen, harde wind, storm. Dit weer kan zijn (of is het haar) charme hebben; uitwaaien op het strand, struinen door de bossen (als het tenminste niet stormt) of lekker achter de kachel (als mensen die nog hebben in plaats van die ongezellige centrale verwarming) met een kop warme chocolademelk, anijsmelk of een goeie borrel.

De Buurttuin heeft veel te lijden van de vele regenval, de harde wind en de stormen. Zo zijn de rozenbogen allemaal kapot gewaaid, de tuin staat voor een groot deel onder water en grote takken zijn van de hoge bomen gewaaid. Heel vervelend als we kijken naar het grote plaatje. Maar ook duidelijk waar we (bestuur en beheerders) aan moeten werken. Het stichtingsbestuur moet nu een visie ontwikkelen mbt de wateroverlast en deze omzetten in actie.

Een knelpunt is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buurttuin is geld. Als we de huidige paden willen verbeteren, zodat wandelaars droge voeten houden is veel geld nodig. Het maken van wateropslag zal één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn tegen het vele water. Kost nogal wat.

Kortom, naast visie, ideeën, vrijwilligers hebben we ook financiële ondersteuning nodig. We zoeken dan ook met spoed donateurs, sponsors en belangstellenden die (gedeelten van) projecten willen meefinancieren. Uiteraard zijn we ook heel blij met materialen om de projecten te realiseren.

Projecten:
Waterhaalpunt voor de moestuingebruikers
Mensen die een moestuinbak huren, halen met een emmer water uit de Watering. Een gevaarlijke en onwenselijke situatie. Om het hen makkelijker te maken willen we een tank ingraven met een handpomp.
Verbetering van de paden
De huidige paden dienen versterkt te worden. De paden zullen worden uitgegraven, waarna gemalen puin wordt aangebracht. De paden zijn dan goed bestand tegen water en bezoekers houden droge voeten. Voor dit project is in eerste instantie 50 kuub gemalen puin nodig en een minishovel.
Picknickbanken/tafels
Het is goed toeven in de Buurttuin. Op verschillende plaatsen in de tuin zijn gezellige plekjes gemaakt tussen de planten. We willen hier graag mooie picknickbanken/tafels plaatsen. De Stichting Stadshout in Amsterdam zal deze banken/tafels maken, mits we de rekening kunnen betalen
Rozenbogen
Door de storm van afgelopen weken zijn alle rozenbogen kapot gewaaid. Deze zullen vervangen dienen te worden door meer weerbestendige modellen.
Aanleggen van een Perma-moestuin
Een moestuin aangelegd volgens de principes van permacultuur heeft minder onderhoud en minder water nodig in de warme droge periodes. Ook de opbrengst van een dergelijke moestuin is hoger. Om de perma-principes toe te passen hebben we ongeveer 180 m2 karton nodig en veel mest nodig. En vervoer om het karton en de mest op de Buurttuin te krijgen.

Meer projecten zijn in ontwikkeling en zullen zsm op de site worden gezet, zodat u meer keuze hebt om deel te nemen aan het verduurzamen van de Buurttuin: Voor de buurt, door de buurt.
Wilt of kunt u niet doneren of sponsoren, maar wilt wel bijdragen dan kunt u zich aanmelden als Helpende Handen of Ambassadeur. Wilt u doneren, sponsoren of op een andere manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Buurttuin, neemt u dan contact op met de voorzitter van de stichting.

Wij gaan de Buurttuin mooier maken

Buurttuin Poelenburg heeft onderhoud nodig. Zeker zijn in de herfst en winter best wel wat klussen te doen. Zo is het normale onderhoud al veel werk. Ook verschillende projecten vragen aandacht en energie. Wij willen de Buurttuin mooier maken. Helpt u mee?

We zoeken vrijwilligers voor verschillende klussen en klusjes; bladeren harken, planten verplaatsen, moestuinbakken leeghalen en aanharken. Een klein deel van de Buurttuin is wat verwilderd. Op dit stukje grond zullen brandnetels en andere planten weggehaald moeten worden, de grond gevlakt en aangeharkt worden. Een hekwerk moet nog verplaatst worden.

Wilt u ons helpen? Dat zal fijn zijn. Binnenkort plaatsen we datums van meewerk-dagen. Op die dagen kunt u een uurtje of langer mee helpen de Buurttuin te verfraaien. Doet u ook mee?

Een heel jaar je eigen moestuinbak

Daar zit je dan, een prima flat of appartement in een prima buurt. Toch mis je wat. Je wilt wat groenten verbouwen, wat in de aarde rommelen of gewoon lekker bezig zijn met planten. Het balkon heeft te weinig ruimte om leuk aan de gang te zijn.

(foto)

Gelukkig heeft Poelenburg een Buurttuin. Weliswaar wat verscholen, maar wel een Buurttuin met veel mogelijkheden. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ heeft naast de siertuin en het fruitbomengedeelte ook een twintigtal moestuinbakken van 6 m2. Buurtbewoners kunnen per gezin één bak ‘huren’ voor een jaar.

Je bent vrij om te verbouwen wat je wilt aan groentegewassen. Natuurlijk zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Die regels krijg je zodra je een bak in gebruik gaat nemen. De gebruikerskosten bedragen € 35,– voor een heel jaar. Voor dat geld heeft u een moestuinbak met gezonde aarde en als u wilt kunt u vragen stellen aan de beheerder. Elk jaar worden de bakken aangevuld met goede aarde.

Uiteraard zorg je zelf voor de bak; water geven, de omtrek van de bak onkruidvrij houden en in december de bak weer ‘schoon’ opleveren zodat de volgende gebruiker met een schone bak kan beginnen. Natuurlijk is het mogelijk de moestuinbak nóg een jaar te gebruiken. Dan moet je voor het nieuwe jaar weer de gebruikersvergoeding van € 35,– betalen. Een ‘moestuinbakjaar’ loopt van maart tot februari het volgende jaar.

Dit zijn de regels voor het gebruiken van een moestuinbak

Wil je meer informatie of een moestuinbak bespreken voor het komende jaar? De beheerder zal je graag verder informeren: beheerder@buurttuinpoelenburg.nl

Dieren in de Buurttuin

Dat er veel, heel veel (bijzondere) planten in de Buurttuin staan is wel duidelijk. Daar is het ook een tuin voor. Dat er veel dieren en diertjes te vinden zijn is voor veel mensen niet zo bekend. Overdag zijn wel vogels te zien, maar het echte dierenleven is wat later in de avond en vroeg in de ochtend, als de wereld waker wordt.

Regelmatig zijn de beheerders Henk en Rolina vroeg, erg vroeg in de Buurttuin. Om dieren te spotten en te tellen. Af en toe ontdekken ze ‘nieuwe’ dieren die de Buurttuin bezoeken. Veel zijn inmiddels vaste bezoekers geworden en het breidt zich nog steeds uit.

In 2017 is begonnen met het aanleggen van takkenwallen. Van snoeihout werden ‘muurtjes’ gebouwd langs de bebossing aan het water. Nadat er eerst vogels als vinken en mezen hun plaats innamen in en rond de takkenwallen, zijn inmiddels ook de eerste egels gezien. Egels hebben ruimte nodig. Zij lopen ‘s nachts zo’n kilometer of twee om aan hun voedsel te komen. Vanuit de Buurttuin hebben ze bijna de bebossing langs de hele Watering tot hun beschikking. Het gaat goed komen met de egels.

Een opsomming van de dieren die gezien zijn; Pimpelmezen; Zwarte mezen; Koolmezen; Roodborstjes; Bonte Spechten; Merels; Lijsters; Spreeuwen; Uilen; Vinken; kikkers; Salamanders; Padden.; Egels; Vlinders, Hommels en wilde bijen.

De Buurttuin door buurtbewoners

Als een verborgen schat ligt in Zaandam buurttuin De Groene Oase Poelenburg, een creatie van bewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post. Was de tuin eerst hun manier om ook een leven buiten hun flat te hebben, inmiddels hebben ook andere Poelenburgers de weg er naartoe gevonden. ‘Dit is de beste plek om iets voor anderen te betekenen. Ook vrouwen die altijd binnen zaten, komen op de tuin.’

Door Mandy Pijl

Ingeklemd tussen de straat Poelenburg en de Watering, ter hoogte van eethuis Melis Pide ligt sinds dit jaar (2016) een tuin verscholen. Een pad van houtsnippers slingert langs onder meer jonge hortensia’s, wilde geraniums en vijvers naar moestuinbakken en stenen banken om een pleintje. Het is het resultaat van hard werken, vaak wel meer dan dertig uur per week, door wijkbewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post.

Bron: https://www.dezaanseverhalen.nl/tuin-bewijst-mooie-dingen-in-poelenburg-zijn-mogelijk/

Het ontstaan van de Buurttuin

Een groep bewoners in de wijk Poelenburg nam het initiatief om een geheel ecologische buurttuin aan te leggen. Door en voor bewoners. In 2014 startte de voorbereiding en in 2015 werd de eerste versie aangelegd. Een jaar later verhuisde de tuin naar Poelenburg 56-C . Per 13 februari 2019 is de buurttuin een zelfstandige stichting geworden, met nieuwe bestuursleden.


Bewoners kunnen hier voor een seizoen tegen een kleine vergoeding en een tegenprestatie een moestuinbak gebruiken. De tegenprestatie bestaat uit het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin. In 2016 won de tuin de ‘Roel de Wit aanmoedigingsprijs’. Deze prijs is vernoemd naar de voormalige commissaris der koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. De prijs is bedoeld voor het toegankelijk en bereikbaar maken van groen, natuur, water en recreatie voor een breed publiek, mensen met een beperkt inkomen en kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken. Het winnen van deze aanmoedigingsprijs was een groot compliment en een stimulans om in deze richting door te gaan!