Het ontstaan van de Buurttuin

Een groep bewoners in de wijk Poelenburg nam het initiatief om een geheel ecologische buurttuin aan te leggen. Door en voor bewoners. In 2014 startte de voorbereiding en in 2015 werd de eerste versie aangelegd. Een jaar later verhuisde de tuin naar Poelenburg 56-C . Per 13 februari 2019 is de buurttuin een zelfstandige stichting geworden, met nieuwe bestuursleden.


Bewoners kunnen hier voor een seizoen tegen een kleine vergoeding en een tegenprestatie een moestuinbak gebruiken. De tegenprestatie bestaat uit het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin. In 2016 won de tuin de ‘Roel de Wit aanmoedigingsprijs’. Deze prijs is vernoemd naar de voormalige commissaris der koningin en burgemeester van Alkmaar Roel de Wit. De prijs is bedoeld voor het toegankelijk en bereikbaar maken van groen, natuur, water en recreatie voor een breed publiek, mensen met een beperkt inkomen en kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken. Het winnen van deze aanmoedigingsprijs was een groot compliment en een stimulans om in deze richting door te gaan!