Dieren in de Buurttuin

Dat er veel, heel veel (bijzondere) planten in de Buurttuin staan is wel duidelijk. Daar is het ook een tuin voor. Dat er veel dieren en diertjes te vinden zijn is voor veel mensen niet zo bekend. Overdag zijn wel vogels te zien, maar het echte dierenleven is wat later in de avond en vroeg in de ochtend, als de wereld waker wordt.

Regelmatig zijn de beheerders Henk en Rolina vroeg, erg vroeg in de Buurttuin. Om dieren te spotten en te tellen. Af en toe ontdekken ze ‘nieuwe’ dieren die de Buurttuin bezoeken. Veel zijn inmiddels vaste bezoekers geworden en het breidt zich nog steeds uit.

In 2017 is begonnen met het aanleggen van takkenwallen. Van snoeihout werden ‘muurtjes’ gebouwd langs de bebossing aan het water. Nadat er eerst vogels als vinken en mezen hun plaats innamen in en rond de takkenwallen, zijn inmiddels ook de eerste egels gezien. Egels hebben ruimte nodig. Zij lopen ‘s nachts zo’n kilometer of twee om aan hun voedsel te komen. Vanuit de Buurttuin hebben ze bijna de bebossing langs de hele Watering tot hun beschikking. Het gaat goed komen met de egels.

Een opsomming van de dieren die gezien zijn; Pimpelmezen; Zwarte mezen; Koolmezen; Roodborstjes; Bonte Spechten; Merels; Lijsters; Spreeuwen; Uilen; Vinken; kikkers; Salamanders; Padden.; Egels; Vlinders, Hommels en wilde bijen.

14 september 2019 Dichter bij Poelenburg

In Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’ Poelenburg 56C, Zaandam wordt weer een nieuwe editie ‘Dichter bij Poelenburg’ georganiseerd. Een heerlijke avond met dichters, verhalenvertellers en muziek. We zullen deze avond worden meegenomen in een reis vol gedichten en verhalen in diverse stijlen en diverse thema’s al dan niet begeleid met muziek. Uiteraard is er ook gedacht aan een hapje en een drankje (tegen een kleine vergoeding). Tijd van aanvang wordt nog vermeld

De Buurttuin door buurtbewoners

Als een verborgen schat ligt in Zaandam buurttuin De Groene Oase Poelenburg, een creatie van bewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post. Was de tuin eerst hun manier om ook een leven buiten hun flat te hebben, inmiddels hebben ook andere Poelenburgers de weg er naartoe gevonden. ‘Dit is de beste plek om iets voor anderen te betekenen. Ook vrouwen die altijd binnen zaten, komen op de tuin.’

Door Mandy Pijl

Ingeklemd tussen de straat Poelenburg en de Watering, ter hoogte van eethuis Melis Pide ligt sinds dit jaar (2016) een tuin verscholen. Een pad van houtsnippers slingert langs onder meer jonge hortensia’s, wilde geraniums en vijvers naar moestuinbakken en stenen banken om een pleintje. Het is het resultaat van hard werken, vaak wel meer dan dertig uur per week, door wijkbewoners Henk en Rolina Versluijs en Marion Post.

Bron: https://www.dezaanseverhalen.nl/tuin-bewijst-mooie-dingen-in-poelenburg-zijn-mogelijk/

28 september 2019 Burendag én Kunstroute

Tijdens Burendag zaterdag 28 september gaat de Poelenburg Kunstroute in de herhaling. Van 12.00 tot 17.00 is er op veertien verschillende plekken wat te zien, te doen of te horen. Workshops breien, yoga, verhalen, houtsnijden, schilderijen en foto’s zijn nog maar een paar voorbeelden. Infopunten zijn te vinden in de buurtcentra De Poelenburcht en Lobelia, op de Stadsboerderij Darwinpark en in de buurttuin De Groene Oase.  Tijdens Burendag zaterdag 28 september gaat de Poelenburg Kunstroute in de herhaling. Van 12.00 tot 17.00 is er op veertien verschillende plekken wat te zien, te doen of te horen. Workshops breien, yoga, verhalen, houtsnijden, schilderijen en foto’s zijn nog maar een paar voorbeelden. Infopunten zijn te vinden in de buurtcentra De Poelenburcht en Lobelia, op de Stadsboerderij Darwinpark en in de buurttuin De Groene Oase.