Moestuinbak gebruiken? Dit zijn de regels

Op de Buurttuin treft u twintig moestuinbakken aan. Buurtbewoners kunnen een jaar lang een moestuinbak gebruiken. U kunt uw eigen groenten en gewassen kweken. In overleg met de beheerder kunt u een bak uitkiezen, maar op = op!

Voordat u met uw moestuinbak aan de slag kunt dient u een contract getekend te hebben én het bedrag van € 55,– (€ 35,– gebruikskosten en € 20,– statiegeld) overgemaakt te hebben op onze bankrekening. Zodra uw betaling ontvangen is, kunt u beginnen met uw moestuinbak. Hier onder vindt u de tekst van het contract.

  1. De gebruiksovereenkomst loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. De gebruiksovereenkomst wordt automatisch beëindigd, tenzij u voor 1 februari 2021 de beheerders (schriftelijk) bericht het gebruiksoverkomst te willen voortzetten..
  2. De verschuldigde gebruikerskosten wordt jaarlijks vastgesteld. Tenzij anders bepaald, moeten de kosten zijn voldaan € 55,– op onze bankrekening: Triodosbank nummer NL95TRIO 0379 7392 32 ten name van Stichting Buurttuin Poelenburg. De kosten bestaan uit € 35,– gebruikskosten en € 20,– statiegeld.
  3. Bij nalatigheid van u in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen een maand nadat de betalingsverplichting ontstond zal de gebruiksovereenkomst met directe ingang worden beëindigd.
  4. De moestuinbak dient binnen een maand na ondertekening van deze gebruiksovereenkomst in gebruik te worden genomen.
  5. Het bestuur van de de Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’kan, met inachtneming van een kalendermaand, de gebruiksovereenkomst beëindigen als u in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de huisregels en dit contract. Restitutie van het door u betaalde bedrag is niet mogelijk.
  6. U dient aan het eind van het seizoen, maar uiterlijk 20 februari de moestuinbak ‘schoon’opleveren. Dat wil zeggen alle planten en materialen dient u te verwijderen. U ontvangt dan het statiegeld retour. Is uw moestuinbak niet schoon opgeleverd dan ontvangt u uw statiegeld niet terug.
  7. Het gebruik van de moestuinbak is niet overdraagbaar aan derden. Op het moment dat u de moestuinbak niet meer gebruikt resp. niet onderhoudt, wordt de gebruiksovereenkomst beëindigd. De betreffende moestuinbak zal op dat moment in gebruik genomen kunnen worden door een door de beheerders aangewezen persoon.
  8. U verklaart te allen tijden de aanwijzingen van de beheerders op te volgen.
  9. U heeft een WA verzekering teneinde gedupeerden schadeloos te kunnen stellen bij het veroorzaken van schade of letsel. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen en u handelt hierbij voor eigen risico.
  10. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’, het bestuur, de beheerders, vrijwilligers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ongevallen veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik van gereedschappen, schade door vandalisme of diefstal en/of schade veroorzaakt door enigerlei (andere) oorzaak

22 april 2020 Nationale Zaaidag voor de bij

Benieuwd wanneer je moet zaaien? Doe het op 22 april! Deze dag is de Nationale Zaaidag, die in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en imker Pim Lemmers. De afgelopen jaren gingen al duizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een heleboel voedselrijke bloemen op, én het creëert buzzz waardoor steeds meer mensen weten dat we beter met onze bijen om moeten gaan.

Buurttuin Poelenburg is een Voedselbank voor Bijen

We zijn een Voedselbank voor Bijen

Zaaien voor de bij: hard nodig
Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Hoog tijd dus om onze kleine vrienden te helpen!

Een van de dingen die jij kunt doen, is bloemen zaaien die vol zitten met voedsel voor bijen. Biologische bloemen welteverstaan, want bestrijdingsmiddelen zijn ontzettend schadelijk – ook voor levensbelangrijke insecten.

22 april is Nationale Zaaidag voor de bij
Benieuwd wanneer je moet zaaien? Doe het op 22 april! Deze dag is de Nationale Zaaidag, die in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en imker Pim Lemmers. De afgelopen jaren gingen al duizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een heleboel voedselrijke bloemen op, én het creëert buzzz waardoor steeds meer mensen weten dat we beter met onze bijen om moeten gaan.

Voedselbank voor Bijen: een afhaalpunt voor zaden in jouw buurt
The Pollinators organiseren in aanloop naar de Nationale Zaaidag een grote zaad-uitdeel-actie. Er zijn ruim 1.000 Voedselbanken voor Bijen verdeeld over heel Nederland.

Naar de site van Nudge

(bericht overgenomen van The Pollinators)

Zachte winter – harde wind

We noemen het winter omdat we dit jaargetij nu eenmaal winter noemen. Gezien het weer zijn we vanaf oktober 2019 in een natte periode beland. En die duurt maar voort. Zo’n dertig jaar geleden las ik de voorspelling dat West Europa af gaat op een drie seizoenen jaar. Drie jaargetijden in plaats van vier. De winter is verworden tot een nat winderig seizoen. De herfst gaat over in de lente. Weg sneeuw en vrieskou. (in mijn tijd vond men -5 graden aan de frisse kant. Nu wordt +5 al koud genoemd)

Regen, veel regen, harde wind, storm. Dit weer kan zijn (of is het haar) charme hebben; uitwaaien op het strand, struinen door de bossen (als het tenminste niet stormt) of lekker achter de kachel (als mensen die nog hebben in plaats van die ongezellige centrale verwarming) met een kop warme chocolademelk, anijsmelk of een goeie borrel.

De Buurttuin heeft veel te lijden van de vele regenval, de harde wind en de stormen. Zo zijn de rozenbogen allemaal kapot gewaaid, de tuin staat voor een groot deel onder water en grote takken zijn van de hoge bomen gewaaid. Heel vervelend als we kijken naar het grote plaatje. Maar ook duidelijk waar we (bestuur en beheerders) aan moeten werken. Het stichtingsbestuur moet nu een visie ontwikkelen mbt de wateroverlast en deze omzetten in actie.

Een knelpunt is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buurttuin is geld. Als we de huidige paden willen verbeteren, zodat wandelaars droge voeten houden is veel geld nodig. Het maken van wateropslag zal één van de mogelijke oplossingen kunnen zijn tegen het vele water. Kost nogal wat.

Kortom, naast visie, ideeën, vrijwilligers hebben we ook financiële ondersteuning nodig. We zoeken dan ook met spoed donateurs, sponsors en belangstellenden die (gedeelten van) projecten willen meefinancieren. Uiteraard zijn we ook heel blij met materialen om de projecten te realiseren.

Projecten:
Waterhaalpunt voor de moestuingebruikers
Mensen die een moestuinbak huren, halen met een emmer water uit de Watering. Een gevaarlijke en onwenselijke situatie. Om het hen makkelijker te maken willen we een tank ingraven met een handpomp.
Verbetering van de paden
De huidige paden dienen versterkt te worden. De paden zullen worden uitgegraven, waarna gemalen puin wordt aangebracht. De paden zijn dan goed bestand tegen water en bezoekers houden droge voeten. Voor dit project is in eerste instantie 50 kuub gemalen puin nodig en een minishovel.
Picknickbanken/tafels
Het is goed toeven in de Buurttuin. Op verschillende plaatsen in de tuin zijn gezellige plekjes gemaakt tussen de planten. We willen hier graag mooie picknickbanken/tafels plaatsen. De Stichting Stadshout in Amsterdam zal deze banken/tafels maken, mits we de rekening kunnen betalen
Rozenbogen
Door de storm van afgelopen weken zijn alle rozenbogen kapot gewaaid. Deze zullen vervangen dienen te worden door meer weerbestendige modellen.
Aanleggen van een Perma-moestuin
Een moestuin aangelegd volgens de principes van permacultuur heeft minder onderhoud en minder water nodig in de warme droge periodes. Ook de opbrengst van een dergelijke moestuin is hoger. Om de perma-principes toe te passen hebben we ongeveer 180 m2 karton nodig en veel mest nodig. En vervoer om het karton en de mest op de Buurttuin te krijgen.

Meer projecten zijn in ontwikkeling en zullen zsm op de site worden gezet, zodat u meer keuze hebt om deel te nemen aan het verduurzamen van de Buurttuin: Voor de buurt, door de buurt.
Wilt of kunt u niet doneren of sponsoren, maar wilt wel bijdragen dan kunt u zich aanmelden als Helpende Handen of Ambassadeur. Wilt u doneren, sponsoren of op een andere manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Buurttuin, neemt u dan contact op met de voorzitter van de stichting.

Zaaiklaar maken van de moestuinbak

In deze serie volgen we buurtbewoner en moestuinbakgebruiker Rolf

Vandaag zou Rolf naar de Buurttuin gaan. Zijn bak in orde maken voor zaaien, poten en planten. Van Henk heeft hij wat tips gekregen voor een optimaal gebruik van de moestuinbak. Ook heeft Rolf wat tuingereedschappen gekocht. De Buurttuin stelt wel de moestuinbak beschikbaar, maar voor de benodigde gereedschappen moeten de moestuinbaktuinierders zelf zorgen.

De tips die Rolf kreeg zijn eenvoudig. De moestuinbakken liggen er al weer een aantal jaar.Hierdoor is de grond vrij los, dus hoeft er niet gespit te worden. Hooguit het bovenste laagje aarde wat los maken met een cultivator of hark. Spitten verstoort het bodemleven. Onkruid kan je het best met de hand er uit trekken. Dit kan best een werkje zijn, maar een noodzakelijk werkje. De belangrijkste tip van Henk: ‘goed weten wat je met de bak wilt, welke groenten op welke plaats in de bak. Waar koop je de zaden en hoeveel en vooral wát ga je zaaien’.

Het plan om vandaag naar de Buurttuin te gaan valt in duigen; het regent nogal. Op zich is dat mooi. Rolf kan nu nadenken over welke groenten hij wilt zaaien, poten of planten. Hij wil sowieso sjalotten. Moeten die gezaaid of gepoot worden? Even opzoeken op internet. Waar koop je de zaaigoed? Bij de tuincentra zijn er zakjes te koop, maar zoveel zaden van één soort is niet nodig en duur. Op internet komt Rolf een site tegen waar zaden per 10 te koop zijn. En de prijzen vallen erg mee, ongeveer € 0,50 per zakje van 10. Meer zaden van een soort kan ook.

Dus Rolf met papier en potlood achter de computer om zijn plantplan te maken. Hij moet weten wat hij wilt oogsten, wanneer de spullen gezaaid en gepoot moeten worden en op welke plaats in de bak. Best wel een werkje.

Zoals gezegd, Rolf wilt sjalotten. poten is makkelijker dan zaaien, dus kijkt hij naar pootsjalotten. Tomaatjes zijn ook gewild, maar wel kleine tomaatjes. Op de site vindt hij Maskotka en Tiny Tim tomaatjes. Mooie kleine planten met een goede opbrengst, volgens de site. Snijbiet is weer wat anders en ‘dus’ moet dat er ook bij. Het wordt snijbiet Rainbow Mix.

Omdat Rolf alleen is en hij niet dagen achtereen hetzelfde wilt eten -omdat er opeens twintig kroppen sla geoogst kunnen worden- kiest hij voor pluksla. Er is een aardige mix van verschillende soorten pluksla. Staat leuk in de moestuinbak en geeft een lekkere variatie op tafel. Even wat door scrollend komt hij Tom Tumb sla tegen. De kropjes worden niet groter dan vijf centimeter. Eigenlijk heeft hij deze slasoort niet nodig, maar het ziet er zo leuk uit. En een zakje kost maat € 0,50. Dus erbij bestellen.

Goed, een begin is gemaakt. Er is een indeling van de bak, er is wat zaaispul geselecteerd (maar nog niet genoeg). Moeten er nog aardappelen in de bak? Of wortelen? Wat moet in de bak, als de sla geoogst is? Welke zomergroenten en welke wintergroenten? Voorbereiding van een moestuinbak vergt toch wel wat denkwerk. Wat Rolf niet weet vraagt hij aan vraagbaak Henk. Zodra het droger weer is wordt de bak voorbereid.

Een moestuinbakgebruiker

Regelmatig loop ik over de Buurttuin. Om te kijken hoe de boel er bij staat, voor een gesprekje met beheerder Henk of de rust van de Buurttuin opzoeken. Zo doende kom ik ook mensen tegen. Dit keer ontmoette ik Rolf.

Rolf is een jaar of tien geleden komen wonen in Poelenburg. Dat was na zijn scheiding. Het meeste wat hij mist is zijn tuin en het ‘rommelen met plantjes’, zoals hij dat noemt. Op zijn flat heeft hij geen ruimte om kruiden en groenten te kweken. Regelmatig loopt Rolf langs de Buurttuin zonder te weten dat dát nu de Buurttuin was. Tot in september 2019 hij het nieuwe bord boven de ingang zag. Hier kan niemand meer om heen: Buurttuin De Groene Oase.

Zijn interesse was gewekt en verlegde zijn loopje van lángs nu óver de Buurttuin, langs de moestuinbakken via de fruitbomen verder langs de bijenkasten. Tijdens ons gesprekje bleek dat hij interesse had om weer te gaan ‘rommelen met plantjes’. Laat het nu net zo zijn dat we nog voldoende moestuinbakken hebben om in gebruik te geven. Het plan van Rolf kon worden omgezet in werkelijkheid. Rolina, de beheerder die ‘over de moesttuinbakken gaat’ heeft samen met Rolf een bak uitgekozen, het gebruikerscontract en de huisregels besproken en Rolf heeft het jaarbedrag voldaan. Hij kon letterlijk ‘aan de bak’.

Het plan is om voor eigen gebruik kruiden, groenten en eetbare bloemen te zaaien en te oogsten. Toch is het best wel lastig om de juiste zaaitijd voor elke soort te plannen. En wat doe je als bijvoorbeeld de radijzen geoogst zijn met die plek. Wat kan je daar voor in de plaats zaaien? Om de moestuingebruikers een handje te helpen gaan de beheerders een zaaikalender opstellen. Van de meest gewilde gewassen en kruiden wordt beschreven in welke periode het gezaaid en wanneer er geoogst kan worden. De bijzonderheden over het zaaien zelf, zoals zaaiafstand enz. kunt u lezen op de verpakking van het door u gekochte zaad.

Wilt u ook een moestuinbak gebruiken in 2020? Er zijn nog 9 bakken beschikbaar. Neemt u contact op met de beheerder

NOOT Degenen die Rolf menen te herkennen als buurtbewoner, Rolf in dit verhaal is een niet-bestaande verzonnen figuur.