Dieren in de Buurttuin

Dat er veel, heel veel (bijzondere) planten in de Buurttuin staan is wel duidelijk. Daar is het ook een tuin voor. Dat er veel dieren en diertjes te vinden zijn is voor veel mensen niet zo bekend. Overdag zijn wel vogels te zien, maar het echte dierenleven is wat later in de avond en vroeg in de ochtend, als de wereld waker wordt.

Regelmatig zijn de beheerders Henk en Rolina vroeg, erg vroeg in de Buurttuin. Om dieren te spotten en te tellen. Af en toe ontdekken ze ‘nieuwe’ dieren die de Buurttuin bezoeken. Veel zijn inmiddels vaste bezoekers geworden en het breidt zich nog steeds uit.

In 2017 is begonnen met het aanleggen van takkenwallen. Van snoeihout werden ‘muurtjes’ gebouwd langs de bebossing aan het water. Nadat er eerst vogels als vinken en mezen hun plaats innamen in en rond de takkenwallen, zijn inmiddels ook de eerste egels gezien. Egels hebben ruimte nodig. Zij lopen ‘s nachts zo’n kilometer of twee om aan hun voedsel te komen. Vanuit de Buurttuin hebben ze bijna de bebossing langs de hele Watering tot hun beschikking. Het gaat goed komen met de egels.

Een opsomming van de dieren die gezien zijn; Pimpelmezen; Zwarte mezen; Koolmezen; Roodborstjes; Bonte Spechten; Merels; Lijsters; Spreeuwen; Uilen; Vinken; kikkers; Salamanders; Padden.; Egels; Vlinders, Hommels en wilde bijen.