Moestuinbak gebruiken? Dit zijn de regels

Op de Buurttuin treft u twintig moestuinbakken aan. Buurtbewoners kunnen een jaar lang een moestuinbak gebruiken. U kunt uw eigen groenten en gewassen kweken. In overleg met de beheerder kunt u een bak uitkiezen, maar op = op!

Voordat u met uw moestuinbak aan de slag kunt dient u een contract getekend te hebben én het bedrag van € 55,– (€ 35,– gebruikskosten en € 20,– statiegeld) overgemaakt te hebben op onze bankrekening. Zodra uw betaling ontvangen is, kunt u beginnen met uw moestuinbak. Hier onder vindt u de tekst van het contract.

  1. De gebruiksovereenkomst loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. De gebruiksovereenkomst wordt automatisch beëindigd, tenzij u voor 1 februari 2021 de beheerders (schriftelijk) bericht het gebruiksoverkomst te willen voortzetten..
  2. De verschuldigde gebruikerskosten wordt jaarlijks vastgesteld. Tenzij anders bepaald, moeten de kosten zijn voldaan € 55,– op onze bankrekening: Triodosbank nummer NL95TRIO 0379 7392 32 ten name van Stichting Buurttuin Poelenburg. De kosten bestaan uit € 35,– gebruikskosten en € 20,– statiegeld.
  3. Bij nalatigheid van u in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen een maand nadat de betalingsverplichting ontstond zal de gebruiksovereenkomst met directe ingang worden beëindigd.
  4. De moestuinbak dient binnen een maand na ondertekening van deze gebruiksovereenkomst in gebruik te worden genomen.
  5. Het bestuur van de de Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’kan, met inachtneming van een kalendermaand, de gebruiksovereenkomst beëindigen als u in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de huisregels en dit contract. Restitutie van het door u betaalde bedrag is niet mogelijk.
  6. U dient aan het eind van het seizoen, maar uiterlijk 20 februari de moestuinbak ‘schoon’opleveren. Dat wil zeggen alle planten en materialen dient u te verwijderen. U ontvangt dan het statiegeld retour. Is uw moestuinbak niet schoon opgeleverd dan ontvangt u uw statiegeld niet terug.
  7. Het gebruik van de moestuinbak is niet overdraagbaar aan derden. Op het moment dat u de moestuinbak niet meer gebruikt resp. niet onderhoudt, wordt de gebruiksovereenkomst beëindigd. De betreffende moestuinbak zal op dat moment in gebruik genomen kunnen worden door een door de beheerders aangewezen persoon.
  8. U verklaart te allen tijden de aanwijzingen van de beheerders op te volgen.
  9. U heeft een WA verzekering teneinde gedupeerden schadeloos te kunnen stellen bij het veroorzaken van schade of letsel. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen en u handelt hierbij voor eigen risico.
  10. Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’, het bestuur, de beheerders, vrijwilligers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ongevallen veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik van gereedschappen, schade door vandalisme of diefstal en/of schade veroorzaakt door enigerlei (andere) oorzaak

Eén antwoord op “Moestuinbak gebruiken? Dit zijn de regels”

Reacties zijn gesloten.