Organisatie en bestuur

Stichting Buurttuin Poelenburg ‘De Groene Oase’
Bezoekadres: Poelenburg 56C
Contact: info@buurttuinpoelenburg.nl
KvK: 73999571
Bank: Triodosbank: NL95TRIO 0379 7392 32 tnv Stichting Buurttuin Poelenburg

Het bestuur bestaat uit vijf personen:
voorzitter: T. van den Berg (e-mail: voorzitter@buurttuinpoelenburg.nl)
secretaris: B. Groenland (e-mail: secretaris@buurttuinpoelenburg.nl)
penningmeester: N. Degerlier (e-mail: penningmeester@buurttuinpoelenburg.nl)
bestuurslid: H. Polat (e-mail: husnu@buurttuinpoelenburg.nl)
bestuurslid: vacature

Het dagelijks beheer is in handen van Henk